Sumbangan

Sebagai sebuah pertubuhan kebajikan, Pertubuhan Kebajikan Ehsan Negeri Kelantan dan Terengganu bergantung kepada sumbangan orang awam untuk membiayai operasinya, khususnya mereka yang percaya dan menyokong tujuan dan perjuangannya.


Anda boleh menyumbang kepada Tabung Kebajikan Ehsan Negeri Kelantan dan Terengganu yang digunakan hanya untuk bantuan-bantuan seperti kepada golongan fakir miskin, ibu tunggal, warga emas, pesakit-pesakit kronik, kurang upaya, anak-anak yatim, pelajar-pelajar miskin dan sebagainya.


Sumbangan boleh dibuat melalui cek di atas nama Pertubuhan Kebajikan Ehsan Negeri kelantan dan Terengganu atau masukkan sumbangan anda ke dalam akaun Bank Islam No: ---------------------- kemudian kirimkan atau fakskan salinan bank-in slip ke pejabat pertubuhan'.


Selain itu, anda juga boleh memberi sumbangan dengan melibatkan diri dalam :


a) Boleh Berkhidmat Sebagai : Pakar komputer, Peguamcara / Peguambela, Doktor Perubatan, Arkitek, Juruukur Binaan, Pencetak, Kontraktor dsb.


b) Ingin Menginfak : Wang, Tanah, Ruang pejabat, Sistem telefon, Komputer, Printer, Mesin fotokopi, Mesin faks, LCD projektor, Alatulis dsb.


c) Mempunyai Pengalaman yang boleh dimanfaatkan oleh pertubuhan : Menjadi Juruacara, Menjadi Jurukamera dsb.


d) Mempunyai Kemahiran Dalam : Mengajar membaca Al-Qur'an, Mengajar bahasa Arab, Menulis artikel Islam, Menterjemah buku-buku agama, Membina laman web dsb.